مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۸۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۴۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


زمان سرعت حجم بین الملل حجم داخلی قیمت خالص (تومان) قیمت نهایی (تومان)
یک ماهه 1 20 40 38,000 41,420
2 40 80 50,000 54,500
4 35 70 40,000 43,600
4 85 170 80,000 87,200
8 50 100 60,000 65,400
8 180 360 100,000 109,000
16 60 120 75,000 81,750
16 350 700 150,000 163,500
سه ماهه 512 24 48 36,000 39,240
1 60 120 114,000 124,260
2 120 240 150,000 163,500
3 50 100 60,000 65,400
4 105 210 120,000 130,800
4 255 510 240,000 261,600
8 150 300 180,000 196,200
8 540 1,080 300,000 327,000
16 180 360 225,000 245,250
16 1,050 2,100 450,000 490,500
شش ماهه 1 120 240 216,600 236,094
2 240 480 285,000 310,650
4 210 420 228,000 248,520
4 510 1,020 456,000 497,040
8 300 600 342,000 372,780
8 1,080 2,160 570,000 621,300
16 360 720 427,500 465,975
16 2,100 4,200 855,000 931,950
یکساله 2 480 960 540,000 588,600
4 420 840 432,000 470,880
4 1,020 2,040 864,000 941,760
8 600 1,200 648,000 706,320
8 2,160 4,320 1,080,000 1,177,200
16 720 1,440 810,000 882,900
16 4,200 8,400 1,620,000 1,765,800
زمان سرعت حجم بین الملل حجم داخلی قیمت خالص (تومان) قیمت نهایی (تومان)
یک ماهه 512 2 4 7,000 7,630
1 4 8 10,000 10,900
2 18 36 23,000 25,070
3 10 20 18,300 19,947
4 11 22 20,000 21,800
8 14 28 25,000 27,250
8 30 60 40,000 43,600
16 23 46 40,000 43,600
سه ماهه 512 6 12 21,000 22,890
1 12 24 30,000 32,700
2 54 108 69,000 75,210
3 30 60 54,900 59,841
4 33 66 60,000 65,400
8 42 84 75,000 81,750
8 90 180 120,000 130,800
16 69 138 120,000 130,800
شش ماهه 1 24 48 60,000 65,400
2 108 216 138,000 150,420
4 66 132 120,000 130,800
8 84 168 150,000 163,500
8 180 360 240,000 261,600
16 138 276 240,000 261,600
یک ساله 2 216 432 276,000 300,840
4 132 264 240,000 261,600
8 168 336 300,000 327,000
8 360 720 480,000 523,200
16 276 552 480,000 523,200
سرویس های جشنواره ویژه مشترکین فعلی
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان مجوز
جشنواره 8192 سه ماهه 3000 6000 - 215,000 234,350
8192 شش ماهه 6000 12000 - 399,000 434,910
8192 یک ساله 12,000 24,000 - 777,000 846,930
هایپر FUP 2048 سه ماهه 10 20 3.3 30,000 32,700 517663 1400/07/08
زمرد 4096 سه ماهه 20 40 - 45,000 49,050
الماس 8192 یک ماهه 5 10 - 20,000 21,800
8192 سه ماهه 20 40 - 65,000 70,850
سرویس های فروش ویژه (جذب و تمدید)
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
هایپر FUP 4096 شش ماهه(ویژه) 150 300 25 150,000 163,500 517664 1400/07/08
2048 یک ساله(ویژه) 180 360 15 180,000 196,200 517668 1400/07/08
پاییزه 8192 سه ماهه 3000 6000 - 150,000 163,500 517664 1400/07/08
8192 شش ماهه 6,000 12,000 - 300,000 327,000 517664 1400/07/08
4096 یک ساله 600 1,200 50 300,000 327,000
8192 یکساله 12,000 24,000 _ 550,000 599,500 517668 1400/07/08
سرویس های (ویژه مشترکین جدید)
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
پاییزه 2048 سه ماهه 180 360 - 42,000 45,780 517665 1400/07/08
4096 سه ماهه 60 120 - 60,000 65,400
8192 یک ماهه 1,000 2,000 - 50,000 54,500
8192 سه ماهه 3,000 6,000 - 120,000 130,800
8192 شش ماهه 180 360 - 150,000 163,500
8192 شش ماهه 6,000 12,000 _ 210,000 228,900 517666 1400/07/08
حجم اضافه
حجم قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
2G 4,000 4,360 517670 1400/07/08
5G 10,000 10,900
10G 20.000 21,800
20G 40,000 43,600
30G 60,000 65,400
50G 100,000 109,000
100G 200,000 218,000
150G 300,000 327,000
200G 400,000 436,000

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم