مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۹۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۳۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


زمان سرعت حجم FUP(گیگ) FUP روزانه( 7صبح تا 3 صبح) FUP شبانه 3 تا 7 صبح
(بین الملل)
سقف سرعت قیمت خالص (تومان)
یک ماهه 512 Kb/s 30 10 گیگ بین الملل یا 30 گیگ داخلی - - 12,500
1 Mb/s 300 20 گیگ بین الملل یا 60 گیگ داخلی 240 - 20,000
2 Mb/s 570 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی 480 ISG Powered 25,000
3 Mb/s 825 35 گیگ بین الملل یا 105 گیگ داخلی 720 ISG Powered 35,000
4 Mb/s 1140 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی 960 ISG Powered 40,000
8 Mb/s 2160 80 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی 1920 ISG Powered 50,000
16 Mb/s 4320 160 گیگ بین الملل یا 480 گیگ داخلی 3840 ISG Powered 80,000
سه ماهه 512 Kb/s 90 30 گیگ بین الملل یا 90 گیگ داخلی - - 37,500
1 Mb/s 900 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی 720 - 60,000
2 Mb/s 1710 90 گیگ بین الملل یا 270 گیگ داخلی 1440 ISG Powered 75,000
3 Mb/s 2475 105 گیگ بین الملل یا 315 گیگ داخلی 2160 ISG Powered 105,000
4 Mb/s 3420 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی 2880 ISG Powered 120,000
8 Mb/s 6480 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی 5760 ISG Powered 150,000
16 Mb/s 12960 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی 11520 ISG Powered 240,000
شش ماهه 512 Kb/s 180 60 گیگ بین الملل یا 180 گیگ داخلی - - 71,250
1 Mb/s 1800 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی 1440 - 114,000
2 Mb/s 3420 180 گیگ بین الملل یا 540 گیگ داخلی 2880 ISG Powered 142,500
3 Mb/s 4950 210 گیگ بین الملل یا 630 گیگ داخلی 4320 ISG Powered 199,500
4 Mb/s 6840 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی 5760 ISG Powered 228,000
8 Mb/s 12960 480 گیگ بین الملل یا 1440 گیگ داخلی 11520 ISG Powered 285,000
16 Mb/s 25920 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی 23040 ISG Powered 456,000
یک ساله 512 Kb/s 360 120 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی - - 135,000
1 Mb/s 3600 240 گیگ بین الملل یا 720 گیگ داخلی 2880 - 216,000
2 Mb/s 6840 360 گیگ بین الملل یا 1080 گیگ داخلی 5760 ISG Powered 270,000
3 Mb/s 9900 420 گیگ بین الملل یا 1260 گیگ داخلی 8640 ISG Powered 378,000
4 Mb/s 13680 720 گیگ بین الملل یا 2160 گیگ داخلی 11520 ISG Powered 432,000
8 Mb/s 25920 960 گیگ بین الملل یا 2880 گیگ داخلی 23040 ISG Powered 540,000
16 Mb/s 51840 1920 گیگ بین الملل یا 5760 گیگ داخلی 46080 ISG Powered 864,000

جدول قیمت حجم اضافه برای سرویس های دارای سقف مصرف منصفانه
حجم به گیگابایت قیمت (تومان) قیمت با مالیات (تومان)
2 4,000 4,360
5 10,000 10,900
10 20,000 21,800
20 40,000 43,600
30 60,000 65,400
50 100,000 109,000
100 200,000 218,000
150 300,000 327,000
200 400,000 436,000

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم