ثبت نام

مدارک لازم جهت دریافت اشتراک اینترنت پر سرعت:

1) آخرین قبض پرداخت شده تلفن

2) کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط تلفن

3) فرم دایری که به امضای صاحب خط تلفن رسیده باشد

توجه: برای سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت یکی از مدارک ذیل نیاز است:

1) کپی روزنامه رسمی شرکت و درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت همراه با مهروامضا مدیر عامل

2) کپی کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به تحصیل

3) کپی جواز کسب

4) کپی کارت نظام پزشکی یا کارت نظام مهندسی

5) تاییدیه دانشگاه جهت اساتید دانشگاه و اعضای هئیت علمی


دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم

ثبت نام